KOMBINÉR REGNVANDSHÅNDTERING MED BEDRE

VÆKSTVILKÅR FOR TRÆER

Vi oplever stadig øgede mængder nedbør og med hyppigere frekvens. Skybrud er ikke længere et sjældent fænomen i Skandinavien. Det er et vejr, vi kan opleve flere gange i løbet af året med store konsekvenser for de områder, der rammes og efterfølgende står under vand.

Der er dog ingen grund til at se den stadig stigende mængde nedbør som et problem. Hvad nu hvis vi vælger at anskue de øgede mængder regnvand som en ressource? Og bruger overfladeafstrømningen som et arbejdsredskab?

Med DeepGreen kombinerer vi regnvandshåndtering med træplantning. Vi udnytter regnvandet til at skabe langt bedre vækstvilkår for træerne og samtidig håndterer vi regnvandet, så det ledes til de tørstige træer i stedet for at skabe potentielle oversvømmelser.

DeepGreen målrettes netop DIT projekt – hver gang. Vores ingeniører har udviklet en beregningsmodel, hvor vi helt præcist kan kalkulere effekten og kapaciteten af et LAR-anlæg og dernæst dimensionere anlægget hensigtsmæssigt på det tilgængelige areal. Og når beregningen først er på plads, kan vi dernæst definere, hvilke produkter og enheder der skal bruges til projektet for at sikre de bedst mulige vilkår for træerne.

Du får altså med DeepGreen én samlet pakke og eén løsning, hvor arbejdsgangen fra skitse til konkret projekt er gjort enkelt og meget mere ligetil - uden for mange tids- og udgiftskrævende mellemled. Så kan du hurtigt komme i gang med detailprojekteringen af dit projekt.

Kontakt os på tlf. 44 97 10 99 for en uforpligtende introduktion til DeepGreen eller for at booke en præsentation af konceptet.

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes personligt for at høre mere om DeepGreen og evt. aftale et møde.

DeepGreen brochure

Download DeepGreen brochure

DERFOR SKAL DU BRUGE TRÆER I DIT NÆSTE LAR-PROJEKT:

 • Moderer og balancerer temperaturen i byen
 • Giver skygge og luftcirkulation
 • Fungerer som filter for luftforurening
 • Skaber fysisk og mental sundhed
 • Forebygger stress hos mennesker
 • Skaber bedre spredningsmuligheder for dyr og insekter

DERFOR ER DEEP GREEN DEN RIGTIGE LØSNING:

 • Udviklet sammen med landskabsarkitekter og ingeniører
 • Let at implementere
 • En samlet set billigere måde at plante flere træer
 • Reducerer og forsinker mængden af regnvand til kloakken
 • Reducerer opstuvning på terræn, så det bliver mindre skadevoldende

Nye produkter i forbindelse med Deep Green conceptet.

For at kunne realisere de høje ambitioner med Deep Green Concept har vi udviklet – og videreudviklet – en serie nyskabende produkter.

RootSpace™
AquaAirbox™
Geonet til RootSpace™
iOflo™
Geokomposit-membran™