KerbCell™

Løser bl.a. problemet med vejsalt i forbindelse med LAR anlæg

KerbCell™ er en enkel slusekonstruktion med to hovedfunktioner:

Om sommeren bruges KerbCell™ til at aflede nedbør til nedsivningsområder og beplantede arealer, samt reducere belastningen af kloakken i tilfælde af skybrud.

Om vinteren bruges KerbCell™ til at lede saltholdigt vand udenom sensitive anlæg, så som regnbede, plantehuller og vejebede.

KerbCell™ fås i to forskellige bredder med henholdsvis 3 og 6 sluseluger, og i to overflader - rustfrit stål og corten stål.