milSTORM
Rainwater Management

MilStorm

Climate change increases the need for large volume systems for efficient rainwater management

The tendency of storms to result in large amounts of precipitation has been increasing over past years, not only in the metropolitan areas. Experts predict that this tendency will continue in many years to come.

Heavy flooding indicates that storm drainage requires innovative measures. MilSTORM is a series of revolutionary products and systems for efficient drainage of large amounts of precipitation.

DeepGreen Concept bruger regnvand til at skabe bedre trivsel for byens træer

Ved at anskue nedbør som ressource og ikke et problem, opstår der helt nye LAR-perspektiver

Og med den korrekte håndtering af regnvand, kan vi skabe bedre vækstvilkår for træerne. Det er filosofien bag Milfords nye koncept DeepDeep.

DeepGreen™

Aquaton™ is a large volume storage chamber for rainwater management systems and retention basins

The Aquaton™ storage chamber with its documented superior features evolved through the rejection of the common cubic idea and using the parabolic arch barrel as the main principle. These storage chambers are both stronger and more durable in the long term than traditional cubic chambers. They are quicker to install and easier to clean and maintain.

Aquaton™

AquaAirbox™ er et kassettesystem til både forsinkelse og nedsivning af regnvand, samt vanding- og udluftning af grøn infrastruktur.

AquaAirbox™ er et multi-anvendeligt kassettesystem, der er fremstillet i 100% genbrugs-PP. Systemet kan både bruges som faskine til forsinkelse og nedsivning af regnvand, samt som vandings- og udluftningssystem til grøn infrastruktur, så som grønne tage, bytræer, regnbede eller andet.

AquaAirbox™

KerbCell™ er en slusekonstruktion, der muliggør regulering af vejsalt i LAR regnbede, vejbede og plantehuller ENG

LAR bede, som svar på de seneste års klimaforandringer, er en løsning, der er kommet for at blive. Men i Norden, hvor de større veje saltes i vintermånederne, kan der nemt opstå problemer med for store koncentrationer af salt i bedenes filtermuld. KerbCell™ er en enkel, men effektiv løsning, som let integreres i både LAR bede, vejbede og plantehuller. ENG

Aquaton™ AT310-740
ArborFlow 100
FocalPoint™
iOflo™
KerbCell CUBIC™
KerbCell LINEAR™
Modular Wetlands
StormPit™
Resorb+™