Aquaton™ AT310-740

Når et LAR anlæg skal projekteres, er systemets pladsforbrug i forhold til dets effektive volumen af afgørende betydning. Jo større effektiv volumen anlægget kan præstere, des mere regnvand kan afledes.

Da Milford introducerede den revolutionerende tunnelfaskine – Aquaton™ – på det skandinaviske marked var det i første omgang primært til større anlæg, men de mindre modeller – Aquaton™ AT310 og AT740 – viste sig at give unikke fordele ved brug i LAR løsninger.

Parabelens overlegne bæreevne giver tillige flere muligheder for at placere Aquaton™ under eksempelvis en parkeringsplads eller vej med bedre udnyttelse af det disponible grundareal til følge.

Den patenterede aflejringstunnel indsamler overfladeforureningen, som derved ikke ledes videre ud i systemet. Det er således kun EN kanal i et helt system, der skal renses og vedligeholdes.