ArborFlow 100

Dette nye innovative produkt tilføjer et nyt værktøj til landskabsarkitektens redskabskasse. Et modulært træplantningssystem specifikt designet til at give vedvarende og målbare fordele i forbindelse med regnvandshåndteringen, hvor der plantes træer i befæstede arealer.

Afstrømningen trækker ned i Arborflow’s collector-kanal, hvor den første filtrering finder sted, og derpå ind i reservoiret. Den første filtrering fjerner større partikler såsom henkastet affald. Vandet opsamles, opbevares i reservoiret og distribueres igennem Arborflow’s panelvæg ud i det omgivende jordcelle-system og rodzone. Jordens lagringskapacitet udnyttes samtidig med at vandstanden i plantehullet genopbygges.

Hvis plantehullet nærmer sig oversvømmelse vil vandet løbe ud ved henholdsvis afløb og nedsivning.