DeepGreen™

DeepGreen™ er en målrettet totalløsning med unikke fordele i din projektering:

• Kombination af regnvand og træer
• Unikt beregningsværktøj, udviklet i samarbejde med SWECO
• Præcis beregning, baseret på en specifik lokalitet
• Gør det muligt at dimensionere til forskellige gentagelsesperioder
• Nyeste bearbejdning af historiske regndata
• Følger anbefalingerne for dimensionering i spildevandskomiteens skrift 27&30

Konkret kan vi beregne, hvor meget vand hver plantegrube kan/skal håndtere eller hvor mange træer, der skal plantes i forhold til en given regnhændelse og projektets oplandsareal.

Med DeepGreen™ får du én samlet pakke, hvor arbejdsgangen fra skitse til detailprojektering er gjort meget mere ligetil og enkel – uden tids- og udgiftskrævende mellemled.