KerbCell CUBIC™

KerbCell CUBIC™ – til indbygning i kantstenen – er udviklet til at regulere tilstrømning til LAR-anlæg, regnbede og plantehuller i de perioder, hvor veje og stier saltes.

KerbCell CUBIC™ har integreret sandfangsbrønd, som tilbageholder affald, blade og grovsediment fra overfladeafstrømningen før vandet ledes videre til bedet.

KerbCell CUBIC™ fås i to forskellige bredder med henholdsvis 3 og 6 sluseluger, og i to overflader - rustfrit stål og corten stål.