Elegant threshold channels developed with care

Slope™

Stort set alle tagterrasser og taghaver anlægges på en fast konstruktion med hældning mod dræn og afløb. Montering af en traditionel rende på et skrånende underlag er både besværlig og unødig tidskrævende.

SLOPE™ er designet specifikt til at håndtere denne problemstilling. Rendens højde justeres ved monteringen, så den står stabilt og i den ønskede position. Hermed fjernes behovet for opklodsning og punktvis understøttelse, som håndværkerne ellers så ofte kæmper med.

Rendeelementerne og risten fremstilles i galvaniseret stål. Systemet leveres med samlings- og endestykker for en hurtig monteringsproces, en pæn finish og et enkelt udtryk.