oLOD – optimerad LOD

Högpresterande LOD-lösningar från Milford

LOD-lösningar vinner allt större mark och i nästan alla nya byggprojekt i tätorter ingår LOD som ett betydande bidrag till framtidens klimatsäkerhet.

Tidigare var LOD ett uttryck som alla kände till men som endast ett fåtal personer använde. Nu är det ett begrepp som tas på allvar på alla nivåer inom stadsplanering.

Vi tror att idén bakom LOD är helt rätt och att LOD har en stor framtid. Men om du ska ha framgång med LOD är det viktigt att systemet som installeras är genomtänkt och att det levererar varan.

Milford ändrar inte principerna för LOD, vi är i stället specialiserade på att optimera LOD-system för att säkerställa överlägsen prestanda och längre livslängd.

Alla oLOD produkter är utformade för att lyfta befintlig LOD teknik till en helt ny nivå av prestanda och livslängd

Denna familj av produkter är grunden för vad vi kallar oLOD - optimerad LOD. Klimatet håller på att förändras, vilket ställer stora krav på LOD-systemen som är etablerade idag.

Att optimera med oLOD kan vara skillnaden mellan framgång eller misslyckande i ditt LOD projektet.

Alla produkter är tillverkade av robusta material, som lätt hanterar det skandinaviska klimatet.

Aquaton™ AT310-740
ArborFlow 100
FocalPoint™
iOflo™
KerbCell CUBIC™
KerbCell LINEAR™
Modular Wetlands
StormPit™
Resorb+™